2020

 • SIEM - kluczowy element architektury systemu bezpieczeństwa

  Dobrze działający SOC, wyposażony w odpowiednie narzędzia, umożliwi efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem nawet przy ograniczonych zasobach ludzkich. W trakcie prezentacji przedstawiamy architekturę SOC zbudowaną na bazie rozwiązań z oferty Fortinet. W szczególności omawiamy rozwiązanie FortiSIEM. Prezentujemy kluczowe funkcjonalności, mocne strony rozwiązania oraz model licencjonowanie. Przedstawiamy również przykłady implementacji rozwiązania FortiSIEM u wybranych klientów.

 • FortiSIEM jako wielofunkcyjne narzędzie do monitorowania sieci, korelacji zdarzeń i nie tylko

  Prezentacja ma na celu omówienie obszarów funkcjonalnych rozwiązania FortiSIEM, jego licencjonowania oraz architektury, a także sposobów integracji z istniejącym środowiskiem teleinformatycznym. Przedstawiamy mechanizmy korelujące i raportujące, które wykorzystywane są celem maksymalnego uproszczenia monitoringu sieci i bezpieczeństwa organizacji. Kładziemy również nacisk na kwestie praktyczne, czyli omówienie interfejsu oraz konkretnych przykładów konfiguracji.

 • SOAR: lepsza efektywność SOC = większe bezpieczeństwo

  W jaki sposób efektywnie zarządzać bezpieczeństwem i ryzykiem to wyzwanie praktycznie każdej organizacji w dzisiejszym świecie. Krajobraz zagrożeń w środowiskach IT stale się zmienia. Korzystanie z wielu punktowych rozwiązań, wpływa na zwiększenie liczby alarmów i zmniejszenie efektywności obrony przed cyberzagrożeniami. Komplikuje to działania mające na celu zapewnienie ochrony i jest zdecydowanie niekorzystnym zjawiskiem w kontekście niedoboru wykwalifikowanych pracowników w obszarze bezpieczeństwa.

  Dobrze działający SOC, wyposażony w odpowiednie narzędzia, jest ważnym elementem odpowiadającym na to wyzwanie. W trakcie prezentacji przedstawiamy architekturę SOC zbudowaną na bazie rozwiązań z oferty Fortinet., ze szczególnym naciskiem na rozwiązanie FortiSOAR. Prezentujemy kluczowe funkcjonalności, mocne strony rozwiązania oraz model licencjonowanie. Przedstawiamy również przykłady implementacji rozwiązania SOAR u wybranych klientów.

 • Standaryzacja i automatyzacja obsługi zdarzeń dzięki FortiSOAR

  Nowoczesne środowisko oraz zespół IT wymaga dodatkowych narzędzi usprawniających i optymalizujących działanie organizacji w obszarze bezpieczeństwa. FortiSOAR idealnie nadaje się do takich zadań oraz wspomaga proces budowania skutecznego SoC. Podczas webinaru przedstawiamy sposoby implementacji, dwukierunkowej współpracy z wykorzystywanymi rozwiązaniami oraz licencjonowanie.

 • Bezpieczny Przemysł 4.0

  W ostatnich latach przemysłowe systemy sterowania (ICS), od których zależy działanie krytycznej infrastruktury i zakładów z sektora produkcji przemysłowej, stały się celem coraz częstszych i coraz bardziej zaawansowanych cyberataków. Podczas prezentacji omawiamy wyzwania oraz rozwiązania z oferty Fortinet, które zapewnią bezpieczeństwo i właściwe działanie przemysłowych systemów sterowania, zwłaszcza systemów korzystających z mechanizmu SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition). Omawiamy referencyjną architekturę bezpieczeństwa modelu Perdue opartą na rozwiązaniach Fortinet. Opowiadamy, jak rozwiązania Fortinet pomogą w spełnieniu normy IEC 62443. Przedstawiamy również przykłady implementacji u wybranych klientów z rynku przemysłowego i energetycznego.

 • SD-Branch - jak zabezpieczyć sieć oddziałową nowej generacji

  SD-Branch to wykorzystanie platformy Next-Generation Firewall do zarządzania sieciami LAN i WiFi tworząc jedną zintegrowaną platformę. Usługi bezpieczeństwa FortiGate są rozszerzane na warstwę dostępową z wykorzystaniem przełączników FortiSwitch i punktów dostępowych FortiAP. Integracja ta zwiększa bezpieczeństwo, zmniejszając jednocześnie złożoność konfiguracji, a także upraszcza zarządzanie. W trakcie webinarium przedstawiamy przykładową sieć SD-Branch, wykorzystującą integrację FortiGate, FortiSwitch, FortiAP, omawiamy sposoby konfiguracji oraz metody zarządzania środowiskiem, a także przedstawiamy najnowsze funkcjonalności FortiOS 6.4.

 • SD-Branch – kompleksowy system bezpieczeństwa dla oddziałów

  SD-Branch rozszerza zalety SD-WAN o rozwiązania dostępowe dla sieci oddziałowych, konwertując sieci WAN i LAN w jedną zintegrowaną platformę. Ta integracja zwiększa bezpieczeństwo i widoczność, zmniejszając jednocześnie złożoność, poprawiając wydajność oraz elastyczność budowy sieci oddziałowych. O koncepcji SD- Branch, architekturze, rozwiązaniach, które ją tworzą opowiadamy w trakcie prezentacji. Przedstawiamy również przykłady implementacji SD-Branch u wybranych klientów.

 • Ochrona OT z wykorzystaniem Fortinet Security Fabric

  Ochrona infrastruktury związanej z Operational Technology (OT) w czasach jej zbliżenia z tradycyjnie rozumianym IT wymaga odpowiedniej strategii oraz narzędzi. Z jednej strony stosujemy zabezpieczenia fizyczne, chronimy dostęp do sieci i kontrolujemy ruch. Wszystkie użyte elementy są dostosowywane do warunków środowiskowych. Organizacje muszą się jednak przygotować na znacznie poważniejsze wyzwania, które niesie rozwój technologii wykorzystywanych przez cyberprzestępców. W trakcie webinarium prezentujemy możliwości Fortinet Security Fabric do ochrony OT. Przygotowaliśmy także demo obejmujące między innymi FortiGate, FortiSwitch, FortiAnalyzer, FortiDeceptor w środowisku SCADA.

 • GSLB - prosty i łatwy sposób, żeby twoje serwisy były zawsze dostępne, szybkie i niezawodne

  Podczas prezentacji technicznej omawiamy funkcjonalność GSLB, którą można uruchomić bez żadnych dodatkowych urządzeń w Twojej organizacji. Pozwala ona balansować połączenia do Twoich krytycznych aplikacji, stron webowych, czy VPN, wybierając zawsze najlepszą i najbardziej optymalną dla użytkownika w danej chwili ścieżkę. W trakcie pokazu przedstawiamy sposób konfiguracji i działania nowego rozwiązania GSLB Cloud.

 • Jak zapewnić bezpieczeństwo O365, IaaS, PaaS?

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zapewnić bezpieczeństwo w chmurze to webinarium jest dla Ciebie. W trakcie prezentacji dowiesz się o współdzielonym modelu odpowiedzialności, czyli gdzie kończy się odpowiedzialność dostawcy, a zaczyna odpowiedzialność usługobiorcy i co z tego wynika. Odpowiadamy na pytanie, dlaczego korzystając z O365 warto zainwestować w dodatkowe rozwiązanie do ochrony poczty – FortiMail. Jest również mowa o tym, jak zapewnić bezpieczny zdalny dostęp wykorzystując FortiGate w chmurze, w jaki sposób zabezpieczyć dostęp do zasobów w chmurze oraz jak można szybko zabezpieczyć aplikacje za pomocą rozwiązania FortiWEB.

 • Bezpieczny krok w chmurę

  Model zdalnej pracy spowodował zwiększenie potencjalnej powierzchni ataku. Widzimy wynikający z tego gwałtowny wzrost aktywności przestępczej ukierunkowanej na ten nowy paradygmat. Z drugiej strony wiele zasobów korporacyjnych, szczególnie w sieci wewnętrznej, nie zostało zaprojektowanych do tego nagłego obciążenia połączeń i ruchu. Organizacje walczą o zapewnienie spójnego dostępu do krytycznych aplikacji i danych. Wykorzystanie chmury do zwiększenia wydajności i umożliwienia wykorzystania nowych funkcjonalności zapewnia skalowalny, zarządzalny i bezpieczny zdalny dostęp przy minimalnym obciążeniu zasobów IT i bez konieczności wdrażania dodatkowych urządzeń. Korzystanie z rozwiązań i funkcji Fortinet Security Fabric dostępnych w chmurze zapewnia natychmiastową, praktycznie nieskończoną skalowalność dla zdalnego dostępu i bezpieczeństwo aplikacji. Dzięki temu możliwe jest sprostanie dzisiejszym wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie wiele organizacji. W trakcie prezentacji przedstawiamy w praktyce, jak szybko i bezpiecznie zapewnić zdalny dostęp pracownikom przy użyciu chmury publicznej Microsoft Azure i rozwiązań Fortinet, takich jak Fortigate, FortiAuthenticator czy FortiWeb Cloud.

 • Wykrywanie i reagowanie na zaawansowane zagrożenia – FortiEDR i FortiResponse

  Aktualne ataki na urządzenia końcowe są coraz bardziej skomplikowane. Obrona przed nowymi zagrożeniami wymaga zastosowania wielowarstwowej strategii oraz automatyzacji operacji w zakresie reagowania na niestandardowe zachowania chronionych systemów i użytkowników. Podczas prezentacji przedstawiamy rozwiązanie FortiEDR oraz jego możliwości w zakresie uzupełnienia lub zastąpienia standardowej formy ochrony na każdym z etapów typowego ataku.

 • SD-WAN - zaawansowane sterowanie ruchem na platformie FortiGate

  FortiGate to platforma bezpieczeństwa NGFW oferująca mnogość funkcjonalności, w tym zaawansowane sterowanie ruchem - SD-WAN. Podczas webinarium przedstawione zostały możliwości budowy sieci SD-WAN w oparciu o platformę FortiGate. Uczestnicy mają możliwość przekonania się, czy takie podejście do sieci znalazłoby zastosowanie w ich infrastrukturze oraz zapoznania się z przykładowymi konfiguracjami.

 • SD-WAN - bezpieczny i efektywny dostęp do pracy z dowolnego miejsca

  VPN jest podstawą bezpiecznej pracy zdalnej. Pierwsza część webinarium poświęcona jest elementom jakie są niezbędne do zbudowania bezpiecznego systemu zdalnej pracy dla użytkowników na bazie VPN z dodatkowym elementem wzmacniającym bezpieczeństwo, jakim jest dwuskładnikowe uwierzytelnianie. W drugiej części omawiamy, w jaki sposób wykorzystując technologię zaawansowanego sterowania SD-WAN (funkcjonalność FortiGate) można zapewnić bezpieczny i efektywny dostęp do pracy z dowolnego miejsca.

 • Jak zapewnić bezpieczeństwo urządzeń końcowych – FortiClient, FortiEDR

  Konieczność pracy zdalnej wymusza potrzebę utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa urządzeń końcowych. Aktualne ataki na urządzenia końcowe są coraz bardziej skomplikowane. Obrona przed nowymi zagrożeniami wymaga zastosowania wielowarstwowej strategii oraz automatyzacji operacji w zakresie reagowania na niestandardowe zachowania chronionych systemów i użytkowników. Webinarium omawia główne wyzwania oraz zagadnienia w zakresie monitorowania i wymuszania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa urządzeń, które są wykorzystywane do zdalnej pracy. Podczas webinarium prezentowane są funkcjonalności dwóch rozwiązań z oferty Fortinet, które służą do ochrony urządzeń końcowych: FortiClient i FortiEDR. Omawiamy, w jakich sytuacjach korzystać z którego rozwiązania oraz w jaki sposób się uzupełniają, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa urządzeń końcowych.

 • FortiGate - skalowalność, funkcjonalność, integracja

  Wykorzystaj moc i funkcjonalność FortiGate oraz integrację w ramach Fortinet Security Fabric. Webinarium obejmuje pokaz na żywo zastosowania FortiGate do segmentacji i ochroni brzegu sieci. Prezentujemy zabezpieczenie przed atakami "zero day" bez narażania na infekcję "pacjenta zero". Mają Państwo okazję zobaczyć w akcji elementy Fortinet Security Fabric: FortiClient, FortiMail, FortiWeb, FortiSandbox oraz FortiGate.

 • Bezpieczny dostęp bez VPN

  Webinar z pokazem live dotyczy, jak zorganizować bezpieczny dostęp do aplikacji firmowych bez użycia VPN. Pokazujemy, jak chronić zasoby wewnętrzne dzięki Machine Learning, bezpiecznie uwierzytelniać naszych użytkowników oraz kontrolować ich ruch do aplikacji, aby mogli realizować swoje codzienne zadania zdalnie, bez konieczności uruchamiania VPN.

 • Mechanizm podwójnego uwierzytelniania potrzebny od zaraz

  Zabezpiecz dostęp do sieci firmowej i aplikacji z wykorzystaniem wieloskładnikowego uwierzytelniania. Podczas webinarium pokazujemy, jak skonfigurować FortiAuthenticator, aby wspierał bramy VPN i serwery aplikacji z wykorzystaniem FortiToken, bazując na protokołach Radius i SAML.

 • Bezpieczny komputer zdalnego pracownika

  Konieczność pracy zdalnej wymusza potrzebę utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa urządzeń końcowych. Webinarium omawia główne wyzwania i zagadnienia w zakresie monitorowania i wymuszania porządanego poziomu bezpieczeństwa urządzeń, które są wykorzystywane do pracy zdalnej. Omawiamy koncepcję spójnego zarządzania konfiguracją i możliwość dynamicznego reagowania na incydenty. Powyższe zagadnienia są zaadresowane z wykorzystaniem funkcjonalności systemu zarządzania urządzeniami końcowymi (FortiClient EMS) oraz wbudowanej integracji z bramami VPN (FortiGate).

 • Praca zdalna za pomocą SSL-VPN

  Brak możliwości wejścia do biura spowodował, że ilość pracowników pracujących zdalnie wzrosła lawinowo. Zapewnienie wydajnego a zarazem bezpiecznego dostępu do zasobów sieci firmowej stało się dziś kluczem do kontynuowania działalności niejednego przedsiębiorstwa. Niemniej ważnym okazała się możliwość szybkiego uruchomienia usługi dostępowej oraz propagacja ustawień na komputerach pracowników. W trakcie webinarium prezentujemy, jak przy pomocy SSL-VPN w sposób szybki i prosty uruchomić zdalny dostęp do sieci firmowej przy wykorzystaniu zarówno komputerów służbowych, jak i prywatnych będących w posiadaniu pracownika. Pokazujemy nie tylko teorie, ale też rozbudowane demo, w trakcie którego zprezentujemy najczęściej spotykane scenariusze oraz sposób ich realizacji.

 • Zabezpieczenie aplikacji w chmurze
  i data center

  Ochrona aplikacji ma na celu zapewnienie jej dostępności przy jednoczesnym zabezpieczeniu przetwarzanych danych. Zarówno we własnym data center, jak i w chmurze organizacje chcą decydować o prawach dostępu i możliwych kierunkach przepływu danych. Webinarium ma na celu omówienie koncepcji proponowanych przez Fortinet do bezpiecznego udostępniania, wykorzystania i zarządzania aplikacjami. Przedstawione zostały rozwiązania FortiWeb, FortiADC & FortiDDos, FortiProxy, FortiCASB, FortiCWP.

2019

 • Machine learning - technologia przyszłości w FortiWEB

  Jak nowoczesne technologie machine learning wdrożone w systemach FortiWeb, umożliwiają w pełni automatyczne budowanie polityki bezpieczeństwa aplikacji. Podczas pokazu zagłębiamy się w metodologię działania MI, bazującą na modelach matematycznych oraz pokazujemy, jak przełożenie tej technologi pozytywnie wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa aplikacji w organizacjach.

 • SD-Branch - jak zabezpieczyć sieć oddziałową nowej generacji

  SD-Branch rozszerza Fortinet Security Fabric oraz zalety SD-WAN o rozwiązania dostępowe, konwertując sieci WAN i LAN w jedną zintegrowaną platformę. Integracja ta zwiększa bezpieczeństwo i widoczność, zmniejszając jednocześnie złożoność, poprawiając wydajność i elastyczność budowy sieci oddziałowych, przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów IT na brzegu sieci. Usługi bezpieczeństwa FortiGate NGFW są rozszerzane na warstwę dostępową z wykorzystaniem przełączników FortiSwitch i punktów dostępowych FortiAP. Jednocześnie FortiNAC zapewnia wykrywanie i klasyfikację urządzeń IoT, a także wykorzystuje FortiGate jako sensor do wykrywania anomalii. Dodatkowo wdrażanie "zero-touch" i zarządzanie za pomocą pojedynczego panelu administracyjnego upraszcza utrzymanie infrastruktury IT. O tym wszystkim mówi nasze kolejne webinarium.

 • Multi-Cloud Security - bezpieczeństwo dowolnej aplikacji w dowolnej chmurze

  W miarę jak przedsiębiorstwa migrują swoje dane do różnych chmur publicznych, narażone są na nowe luki, co stwarza większe zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dowiedz się, jak zapewnić najwyższy stopień ochrony swoim danym niezależnie od tego, z jakiej chmury i w jaki sposób korzystasz. Fortinet Security Fabric chroni infrastruktury składające się z usług chmurowych różnych dostawców dzięki natywnej integracji, szerokiej ochronie i zautomatyzowanemu zarządzaniu, umożliwiając aktywne podejście do bezpieczeństwa w chmurze.

  W trakcie sesji poznasz również bliżej najczęściej stosowane architektury bezpieczeństwa, takie jak koncentrator usług bezpieczeństwa w chmurze czy chmura hybrydowa.

 • Jak dzięki ATP Framework można przechytrzyć cyberprzestępcę

  Zaawansowane techniki używane przez cyberprzestępców wymagają zastosowania proaktywnych technologii w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Prezentujemy nowe funkcjonalności i elementy Fortinet Security Fabric, oparte o dynamiczną analizę behawioralną, uczenie maszynowe oraz sztuczną inteligencję. Rozwiązania te pozwolą na jeszcze bardziej skuteczną ochronę przed najnowszymi zagrożeniami. FortiDeceptor, FortiInsight oraz FortiIsolator rozszerzają dotychczasowe możliwości Fortinet ATP Framework. Realizując paradygmat zintegrowanego ekosystemu Fortinet Security Fabric, dzięki tym rozwiązaniom można zastosować wielowarstwową architekturę bezpieczeństwa, jednocześnie zapewniając maksymalny poziom ochrony.

 • FortiOS 6.2 - najbardziej innowacyjny system operacyjny NGFW

  Przedstawiamy nowe funkcje wiodącego systemu zabezpieczeń FortiOS 6.2. - możliwości, jakie dają rozszerzone funkcje ochronne oraz integracja w ramach Fortinet Security Fabric z rozwiązaniami Fortinet i partnerami technologicznymi. Najnowszy FortiOS wnosi dodatkową jakość dla mechanizmów SD-WAN zapewniając jeszcze łatwiejszą konfigurację, zwiększoną niezawodność i zarządzanie pasmem. Integracja w ramach Multi-Cloud pozwala na instalację i kooperację z najważniejszymi dostawcami usług chmury publicznej. Automatyzacja procesów bezpieczeństwa i otwarcie na Dev-Ops czynią z FortiGate pracującego pod kontrolą FortiOS 6.2 centralny element infrastruktury ochrony organizacji przed zagrożeniami.

 • Bezpieczeństwo aplikacji - FortiWeb, FortiADC, FortiDDoS

  Aplikacje będące podstawą procesów biznesowych wymagają efektywnych środków udostępniania i ochrony. Zapewnienie ciągłości działania zależy od samej logiki aplikacji, platform fizycznych czy wirtualnych oraz mechanizmów publikujących. Niemniej ważne jest zabezpieczenie przed atakami DDoS oraz próbami przełamania polityki dostępu, podniesienia uprawnień, kradzieży wrażliwych danych. Systemy bezpieczeństwa aplikacji muszą natychmiast reagować na pojawiający się atak, z drugiej strony nie mogą obniżyć jakości usług świadczonych przez te aplikacje.

  Webinarium dotyczy rozwiązań Fortinet wykorzystujących z jednej strony moc dedykowanych elementów sprzętowych, z drugiej zaawansowane mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do ochrony aplikacji: FortiDDoS, FortiADC, FortiWeb.

 • Nowoczesne systemy ochrony poczty elektronicznej

  FortiMail, wielofunkcyjne rozwiązanie do ochrony poczty elektronicznej, które potrafi skutecznie zabezpieczyć organizację przed niechcianymi wiadomościami (SPAM), ransomware, zaawansowanymi zagrożeniami oraz najnowszymi typami ataków, które wykorzystują pocztę elektroniczną.

2018

 • FortiNAC - czyli jak chronić IoT

  System FortiNAC pozwala ograniczyć ryzyko związane z dostępem niezabezpieczonych urządzeń do sieci, a także potrafi klasyfikować te znane. Dzięki temu organizacja uzyskuje pełną widoczność użytkowników oraz zaufanych i niezaufanych urządzeń z jakich korzystają. FortiNAC zapewnia dynamiczne mechanizmy kontrolne, które umożliwiają uwierzytelnianie i autoryzację wszystkich urządzeń, podłączanych zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Podlegają one kontekstowej polityce określającej czas, miejsce i rodzaj dozwolonych połączeń oraz zakres urządzeń, które mają prawo uzyskać połączenie.

 • Bezpieczna definiowana programowo sieć WAN - Secure SD-WAN

  Bezpośredni dostęp do Internetu w obliczu rosnącej liczby cyberzagrożeń oznacza, że sieć SD-WAN musi zawierać zaawansowane zabezpieczenia sieciowe, takie jak firewall następnej generacji. Rozwiązanie Secure SD-WAN firmy Fortinet to jedno urządzenie, które gwarantuje bezpieczeństwo następnej generacji wraz z zaawansowanymi możliwościami sieci WAN w całym zakresie, a dodatkowo umożliwia spójne zarządzanie i monitorowanie całości środowiska.

 • Proxy Następnej Generacji - nowe rozwiązanie Fortinet do ochrony styku z Internetem

  FortiProxy to następca FortiCache. Zaawansowane funkcje filtrowania URL, ochrony antywirus, rozpoznawanie niewłaściwego kontentu oraz poprawa komfortu pracy użytkowników mają na celu zabezpieczenie i optymalizację ruchu internetowego.

 • FortiSIEM - SIEM to nie wszystko, czyli jak skutecznie i elastycznie monitorować nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną

  Webinarium poświęconemonitorowaniu infrastruktury teleinformatycznej omawia: funkcje rozwiązań klasy Security Information and Event Management w odniesieniu do przyjętych standardów; obszary funkcjonalne FortiSIEM oraz zadania, które może realizować w integracji z dowolną infrastrukturą teleinformatyczną; bezkonkurencyjna skalowalność rozwiązania wynikająca z elastyczności architektury; sposoby zbierania i analizowania danych oraz zdolności integracyjne FortiSIEM, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty całości rozwiązania oraz wykorzystanie istniejących mechanizmów korelujących i raportujących celem maksymalnego uproszczenia monitoringu sieci i bezpieczeństwa organizacji.

 • Controller Wireless - czyli jak udostępnić użytkownikom sieć bezprzewodową w pewny i w pełni zaplanowany sposób

  Webinarium ma na celu przedstawienie architektury sieci bezprzewodowej zbudowanej w oparciu o platformę FortiWLC, która dzięki towarzyszącym jej technologiom, takim jak Virtual Cell, Network in Control czy Airtime Fairness, pozwala na uruchomienie sieci bezprzewodowej w pewny i w pełni zaplanowany sposób.

 • Web Application Firewall – skuteczne zabezpieczenie i publikowanie aplikacji

  Coraz szersze zastosowanie aplikacji webowych wykorzystujących różne technologie i koncepcje prezentacji danych oraz interakcji z użytkownikiem stawia właścicieli biznesowych i administratorów przed zadaniem zabezpieczenia transakcji i danych. Zabezpieczenie transakcji dotyczy poufności, integralności, ale w dzisiejszych realiach głównie ciągłości obsługi. Prezentacja ma na celu przedstawienie koncepcji i możliwości rozwiązania FortiWeb - Web Application Firewall jako narzędzia, które pozwala bezpiecznie dostarczać aplikacje, zapewniając zgodność z regulacjami przemysłowymi i rządowymi.

Archiwum

 • Program Cyber Threat Assessment - szacowanie poziomu bezpieczeństwa sieci firmowej

  Wybór nowego sytemu ochrony to niejednokrotnie złożony proces, przy którym konieczne jest branie pod uwagę wielu kryteriów oceny naraz. Najefektywniejszym narzędziem weryfikującym przydatność danego rozwiązania są testy w środowisku produkcyjnym. Fortinet, w ramach Cyber Threat Assessment Program, proponuje metodę, która pozwoli w lekki i prosty sposób zapoznać się z branym pod uwagę systemem bezpieczeństwa oraz lepiej poznać własną sieć i ruch przez nią przepływający.

 • FortiGate-VMX - integracja z VMware NSX

  Ciągle narastająca ilość ataków oraz zagrożeń, które są coraz trudniejsze do wykrycia oraz powstrzymania, powoduje konieczność zrewidowania podejścia do bezpieczeństwa sieci wewnętrznych. Dodatkowo połączenie tego faktu z chmurą prywatną oraz lawinowym wzrostem systemów operacyjnych, wymusiło na administratorach zwiększenie czujności oraz stworzenie nowego modelu bezpieczeństwa Zero-Trust Network. Jak taki model zrealizować w świecie mikrosegmentacji VMware NSX, a co ważniejsze, jak wykonać to skutecznie bez rewolucyjnej zmiany w architekturze sieci wirtualnych, można dowiedzieć się z webinarium FortiGate-VMX - integracja z VMware NSX.

 • Enterprise Firewall: czy może być skuteczny w erze zaawansowanych ataków?

  Niemal codziennie czytamy informacje o nowych zagrożeniach. Ataki typu ransomware o znanym niszczącym działaniu czy podatności dotyczące systemów wykorzystujących komunikację Bluetooth, których skutki mogą pobudzać wyobraźnię, zmuszają specjalistów od bezpieczeństwa do opracowania nowych strategii obrony. Dodatkowo architektura sieci już dawno przestała zamykać się w centrum przetwarzania danych. Organizacje coraz chętniej korzystają z usług chmurze i przenoszą tam swoje systemy i aplikacje. Aby wdrożyć politykę bezpieczeństwa konkretna platforma lub nawet zestaw platform przestają być wystarczające. Enterprise Firewall musi być częścią większego zintegrowanego ekosystemu, gdzie przepływ informacji umożliwia zautomatyzowane reagowanie na atak w wielu punktach sieci.

 • FortiGuard Labs - dostarczanie wiedzy o zagrożeniach (Threat Intelligence)

  "Najnowsze typy ataków mogą być skutecznie odparte dzięki wielowarstwowym, dynamicznym oraz szybko uczącym się mechanizmom obrony. Sercem większości współczesnych systemów reagowania na zagrożenia w dalszym ciągu pozostają sygnatury,bazy reputacji oraz ostatnio szerzej stosowane wskaźniki zagrożeń (Indication of Compromise). Generowanie powyższych informacji i wytwarzanie inteligencji bezpieczeństwa (Threat Intelligence) polega na sprawnym przetwarzaniu w czasie rzeczywistym dużej ilości danych pochodzących z różnych źródeł.

  Wykorzystywane są najnowsze rodzaje algorytmów i technologii z obszarów BigData oraz Machine Learning, czy też sztucznej inteligencji (AI). Fortinet utrzymuje dedykowaną jednostkę FortiGuard Labs zajmującą się badaniem bezpieczeństwa (Security Research), która dostarcza inteligencję i bazy raputacji oraz inne usługi dla szerokiej gamy produktów. Ekosystem integrujący przepływ informacji i dostarczający na podstawie analizy wiedzę na temat najnowszych zagrożeń jest obecnie jednym z bardziej istotnych elementów wykorzystywanych w ochronie zasobów IT."

 • FortiADC - jak efektywnie wdrożyć zaawansowane mechanizmy dostarczania aplikacji

  Zapewnienie dostępności aplikacji oraz skalowanie wydajności systemów dostarczających te aplikacje wymaga zastosowania skutecznych narzędzi. Rozwiązania typu ADC (application delivery controller) powinny pozwalać na szybką i intuicyjną konfigurację zaawansowanych funkcjonalności wykraczających poza tradycyjnie rozumiany loadbalancing. Offload SSL, kompresja danych i cache, content routing, zarządzanie pasmem QoS i ochrona aplikacji web zintegrowanych w jednym rozwiązaniu często skutkuje skomplikowanym modelem licencjonowania. Webinarium przedstawia możliwości rozwiązań FortiADC w kontekście ich elestyczności oraz łatwości konfiguracji, bez ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych.

 • FortiCloud - jedna platforma do zarządzania usługami bezpieczeństwa i bezprzewodowego dostępu do sieci

  FortiCloud to platforma oparta o chmurę umożliwiająca łatwe zarządzanie konfiguracją, monitoring i usługi analizy działania dla takich urządzeń, jak FortiGate, FortiWiFi, FortiAP i FortiSandbox. Umożliwia ona szybką instalację i konfigurację produktów Fortinet przy zachowaniu scentralizowanej kontroli i widoczności sieci. FortiCloud to usługa, która eliminuje konieczność inwestowania w oprogramowanie lub platformy sprzętowe w centrum danych klienta, dzięki czemu możliwe jest uproszczenie i skrócenie etapu uruchomienia lub rozbudowy środowiska informatycznego.

 • Przełączniki sieciowe FortiSwitch i ich integracja z architekturą bezpieczeństwa Fortinet Security Fabric

  We współczesnych architekturach sieciowych pełnych, zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa niezmiennie podstawowym elementem pozostają przełączniki sieciowe, które umożliwiają dołączanie kolejnych elementów, w tym użytkowników końcowych. Wyróżnikiem przełączników FortiSwitch jest możliwość ich integracji z architekturą Fortinet Security Fabric i uzyskanie zunifikowanej i bezpiecznej sieci.

 • GDPR - wyzwania stawiane przez nowe regulacje prawne i jak im sprostać dzięki technologii Fortinet

  Jak sprostać wyzwaniom stawianym przez regulacje prawne w ramach nowego prawa o ochronie danych (RODO) i jak im sprostać dzięki technologii Fortinet Security Fabric? Jak zabezpieczyć sieć przed czyhającymi zagrożeniami?

 • Fortinet Security Fabric, czyli zaawansowana ochrona środowiska IT przed nieznanymi zagrożeniami typu 0-day

  Ransomware, malware, crypto-locker, to pojęcia które znamy już od dłuższego czasu. Ochrona stacji roboczych to jedno z kluczowych wyzwań dla zapewnienia ciągłości pracy i bezpieczeństwa systemów IT. W dzisiejszych czasach antywirus jest jednak niewystarczającym rozwiązaniem, a integracja rozwiązań ochrony stacji roboczych z innymi elementami systemów, takimi jak firewall czy sandbox jest elementem wymaganym. Fortinet Security Fabric to zaawansowana ochrona środowiska IT przed nieznanymi zagrożeniami typu 0-day.

 • FortiDDoS - zalety dedykowanych układów krzemowych w ochronie przed atakami DdoS

  W stale ewoluującym świecie zagrożeń, jedno ze sztandarowych miejsc zajmują ataki DDoS. Ich zastosowanie niejednokrotnie ma na celu uniemożliwienie pracy danej infrastruktury teleinformatycznej. Często jednak, zamiast być źródłem olbrzymiego wolumenu ruchu, ataki DDoS stają się precyzyjnym narzędziem do destabilizowania pracy jedynie konkretnych usług sieciowych. Co więcej, mogą one również stanowić swego rodzaju "zasłonę dymną" ukrywająca prawdziwy cel działań cyberprzestępców. Rozwiązań FortiDDoS pozwala na szczegółową ochronę i analizę ruchu sieciowego.